June 6, 2009

我的豆腐家族


可愛吧,可愛吧
我相信你地咁聰明,應該分到既…

我知我知,
下面同左上都係黃色,右上既係白色


其實…
下面同左上既係正版,右上既係翻版

下面既係朋友送比我既豆腐媽媽,左上係係d精品見到既豆腐仔仔,右上既呢,就係係街到見到既變種豆腐電話座…

正版果然係好可愛啲又好肉地啲架姐,所以大家要支持正版呀!

No comments:

Post a Comment