June 6, 2009

今日有夏天既味道…

網誌日期:2009-05-09 12:29

今日最高溫有29度

夏天既感覺愈黎愈強烈…

下星期13-15就係去地理camp既大日子﹗

但係…

我竟然病左…喉嚨痛,少少鼻塞(冇咳冇發燒,所以唔係豬流感

今日好唔好拿拿聲去睇醫生呢…

No comments:

Post a Comment